Adatvédelmi irányelvek

<h2>Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat</h2>
&nbsp;
<strong>JOLA ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT</strong>
<strong>A GDPR Általános célja</strong>
GDPR – General Data Protection Regulation
A GDPR szabályozás lényege, hogy a korábban nemzeti hatáskörökben érvényben lévő adatkezelési szabályzatokat és folyamatokat Uniós hatáskörbe helyezze és egységes elvek szerint kezelje.
<strong>Mit szabályoz az általános rendelet?</strong>
Az Európai Unió új, általános adatvédelmi rendelete az (RU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) az EU-ban lévő magánszemélyek <strong>személyes adatainak</strong>magánszemély, vállalkozás, vagy szervezet által történő kezelését szabályozza.
A rendelet nem alkalmazandó elhunyt személyek vagy jogi személyek személyes adatainak kezelésére.
A szabályok nem vonatkoznak az adatok magánszemély által kizárólag személyes vagy othhoni tevékenység keretében végzett kezelésére, feltéve, hogy az adatkezelés semmilyen szakmai vagy üzleti tevékenységgel nem hozható összefüggésbe. Amikor azonban a magánszemély a személyes adatokat a „személyes szférán” kívül használja fel, például társadalmi, kulturális vagy pénzügyi tevékenységekre, be kell tartania az adatvédelmi jogszabályokat.
<strong>Kire alkalmazandó az adatvédelmi jogszabály?</strong>
A jogszabály minden, az Unió területén tevékenységet folytató cég esetében alkalmazandó.
<strong>Mi számít „Személyes adatnak”?</strong>
A személyes adat minden olyan információ, amely valamely azonosított vagy azonosítható léő személlyel kapcsolatos. Mindazon információk, amelyek összegyűjtése egy bizonyos személy azonosításához vezethet, ugyancsak személyes adatnak minősülnek.
Azok az azonosításra alkalmatlanná tett, titkosított vagy álnevesített személyes adatok, amelyek felhasználhatóak egy személy újraazonosítására, személyes adatnak minősülnek, ellenkező esetben nem.
Az általános adatvédelmi rendelet a személyes adatokat az adatok kezelése során használt technológiától függetlenül védi (IT, papír alapú, videokamera, stb.).
<strong>Milyen adatokat kezelhetünk, és milyen feltételek mellett?</strong>
A kezelhető személyes adatok típusa és mennyisége a kezelés okától (jogi ok) és céljától függ. Több kulcsfontosságú szabályt kell betartani, többek között:
<ul>
  <li>a személyes adatok kezelését jogszerű és átlátható módon kell végezni, biztosítva a természetes személyeknek a rájuk vonatkozó személyes adatok kezelésének átláthatóságát</li>
  <li>a személyes adatkezelésnek konkrét céllal kell rendelkeznie, és ezeket a célokat már a személyes adatok gyűjtésének időpontjában közölnie kell az érintettekkel. Nem gyűjthet személyes adatokat meghatározatlan célra</li>
  <li>kizárólag olyan személyes adatokat gyűjthet és kezelhet, amelyek a megjelölt cél teljesítéséhez szükségesek</li>
  <li>biztosítania kell, hogy a személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek</li>
  <li>a személyes adatokat nem használhatja az eredeti adatgyűjtés céljával nem összeegyeztethető célra</li>
</ul>
<strong>Mennyi ideig őrizhetjük meg az adatokat, és kell-e őket frissíteni?</strong>
Az adatokat csak a lehető legrövidebb ideig tárolhatjuk. Természetesen figyelembe kell venni az adatkezelés okait, valamint az adatok meghatározott ideig történő megőrzésre irányuló jogi kötelmeket.
<strong>Miről kell tájékoztatnunk azokat, akiktől adatokat gyűjtünk?</strong>
Az érintettet az adatgyűjtés időpontjában kell tájékoztatnunk az adatgyűjtésről, amelynek legalább a következőket kell tartalmaznia.
<ul>
  <li>ki az adatkezelő (a vállalkozás, és ha van, az adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége)</li>
  <li>miért kezeli az érintettek személyes adatait</li>
  <li>az érintett személyes adatok kategóriái</li>
  <li>az adatkezelés jogalapja</li>
  <li>mennyi ideig őrzi meg az adatokat</li>
  <li>milyen más adatkezelő kapja meg az adatokat</li>
  <li>továbbítják-e az EU-n kívülre az érintettek személyes adatait</li>
  <li>az érintettnek joga van panaszt benyújtania a hatósághoz</li>
  <li>az érintettnek joga van visszavonnia a hozzájárulását</li>
</ul>
<strong>Mikor kezelhetünk személyes adatokat?</strong>
<ul>
  <li>az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez</li>
</ul>
<strong>Mikor számít érvényesnek a hozzájárulás?</strong>
Amikor a személyes adatoka kezeléséhez kell megszereznie, a hozzájárulás érvényességéhez több feltételnek kell teljesülnie. Az érvényes hozzájárulás:
<ul>
  <li>önkéntes</li>
  <li>tájékoztatáson alapul</li>
  <li>konkrét célt szolgál</li>
  <li>az adatkezelés minden okát világosan meg kell határozni</li>
  <li>a hozzájárulás visszavonásának lehetősége tisztázott</li>
</ul>
<strong>Az adatvédelmi tisztségviselők</strong>
Az adatkezelő meghatározza a személyes adatkezelés céljait és módjait. Az adatfeldolgozó kizárólag az adatkezelő megbízásából kezel személyes adatokat.
<strong>Milyen probléma történhet, mi az az adatvédelmi incidens?</strong>
Adatvédelmi incidens történhet, amikor a cég által kezelt személyes adatok esetében sérülhet:
<ul>
  <li>titoktartási kötelezettség</li>
  <li>hozzáférhetőség</li>
  <li>integritás</li>
</ul>
He ez bekövetkezik, és ez feltehetően kockázatot jelent az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokoltan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens tudomására jutott, köteles bejelenteni a felügyeleti hatóságnál. Az adatfeldolgozónak minden incidenst kötelezően jelentenie kell az adatkezelőnek.
<strong>Mi történik, ha valaki kifogást emel a vállalkozásommal szemben a személyes adatai kezelése miatt?</strong>
A magánszemélyeknek joguk van személyes adataik kezelése ellen kifogást emelni, ha konkrét okokat mutatnak be az adatkezelés hatására vonatkozóan. Ebben az esetben egyénileg kell megvizsgálni az ügyet, és a meghatározott körülmények, a beavatkozás minőségében bekövetkező változások vagy egy új vészhelyzet befolyásolhatja ezt.
&nbsp;
<h1>ADATVÉDELMI NYILATKOZAT</h1>
<h3>1. A SZABÁLYZAT CÉLJA</h3>
A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az JL Ajtógyártó Kft. (5700 Gyula, Béke sugárút 8. Adószám: 25714339-2-07, Cégjegyzék szám: 07-09-027151)által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
Az JL Ajtógyártó Kft (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.forumszombathely.hu, www.forumetterem.hu, www.forumhotel.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldalak) működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon ajánlatkérők, (a továbbiakban együttesen Érintett) és a honlapon hírlevélre feliratkozottak adatait kezeli.
A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).
<h3>2. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE</h3>
Név: JL Ajtógyártó Kft.
Székhely és levelezési cím: 5700 Gyula, Béke sugárút 8.
Email cím: [email protected]
<h3>3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE</h3>
3.1. Árajánlat kérés.
Az űrlap kitöltése során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
<ul>
  <li>Név,</li>
  <li>saját e-mail cím,</li>
  <li>település neve (ahol az árajánlatkérés tárgyát képező terméket kívánja beépíttetni)</li>
  <li>irányítószám</li>
  <li>telefonszám</li>
  <li>mely szaküzletünktől kéri az ajánlatot</li>
</ul>
3.2. Technikai adatok
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a weboldalak automatikusan naplózzák. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.
3.3. Cookie
A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Érintett számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)
A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.
<em><strong>Alkalmazott cookie-k:</strong></em>
<strong>Átmeneti (session) cookie:</strong> a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
<strong>Állandó (persistent) cookie:</strong> állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében. Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
<strong>Biztonsági cookie. </strong>Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.
Elérhetőségük: www.google.com/analytics
Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
<ul>
  <li>hogyan lehet letiltani a cookie-kat,</li>
  <li>hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy</li>
  <li>hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy</li>
  <li>hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.</li>
</ul>
3.4. Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés
Szoros értelemben vett onlilne rendelésre nincs mód, az online árajánlatkérésekre adott elfogadás esetén a forgalmazott termék csak és kizárólag a szaküzleteinkben rendelhető meg, majd vehető át.
3.5. Hírlevéllel, Személyre szabott hírlevéllel, Kosárelhagyó levéllel kapcsolatos adatkezelés
A webololdalakon személyre szabott hírlevélre történő feliratkozásra van lehetőség. A lehetőség igénybevételével kapcsolatosan a hírlevélre feliratkozó felhasználó önkéntes adatszolgáltatás keretében a lentebb meghatározott személyes adatait adja át kezelésre az JL Ajtógyártó Kft részére:
<ul>
  <li>Név</li>
  <li>Email cím</li>
</ul>
<h3>4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA</h3>
4.1. Az adatkezelésre a fenti internetes oldalakon (a továbbiakban: Weboldalak) található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Weboldalak használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.
A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
4.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az ajánlatkérés megválaszolása, kapcsolattartás, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor a reklámcélú hírlevél küldés.
4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.
4.4. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
&nbsp;
4.5. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
<h3>5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA</h3>
5.1. Az ajánlatkérés során megadott személyes adatok kezelése az árajánlatkérő űrlap kitöltésével és elküldésével kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.
5.2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.
5.3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő űrlapkitöltések során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
5.4. Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről, a 8.4. pontban meghatározott módon történő leiratkozásig tart.
&nbsp;
<h3>6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS</h3>
6.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső és külső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
Ez alól kivételt képeznek azon adatfeldolgozó partnereink, akiket 6.2-es pontban sorolunk fel.
6.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, az árajánlatok megválaszolása körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő, értékesítési pont) vehet igénybe.
<h4>Adatfeldolgozók megnevezése:</h4>
<strong>Könyvelés</strong>
Vasi Bilanz Kft.    9700 Szombathely, Károly Róbert utca 13. fszt. 1.
<strong>Elektronikus számlázó rendszer üzemeltetője</strong>
<table width=”535″>
<tbody>
<tr>
<td width=”535″>Program neve: Clear Admin Számlázó program</td>
</tr>
<tr>
<td width=”535″>Azonosítója: CASZ</td>
</tr>
<tr>
<td width=”535″>Fejlesztő neve: Clear Admin Software Kft.</td>
</tr>
<tr>
<td width=”535″>Fejlesztő adószáma: 23899595-2-42</td>
</tr>
<tr>
<td width=”535″>Rendelkezésre bocsátó neve, ha nem viszonteladón keresztül került a felhasználóhoz: Clear Admin Software Kft.</td>
</tr>
<tr>
<td width=”535″>Rendelkezésre bocsátó adószáma: 23899595-2-42</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
A Szolgáltató az elektronikus számla kibocsátása érdekében az Érintett által megadott adatokat továbbítja Vision-Software Kft. részére. Az adattovábbítás célja: az Érintett részére elektronikus díjbekérő számla kiállítása, melyet a Szolgáltató elektronikus úton, az Érintett által megadott email címre küld.
<strong>Tárhelyszolgáltatás:</strong>
Wakelite Kft, 9700 Szombathely, Bezerédi A.u.5.
&nbsp;
<strong>A JOLA Szaküzleteket üzemeltető adatfeldolgozók:</strong>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width=”382″><strong>Castore Trade 2013 Kft</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width=”382″>1152 Budapest, Illyés Gyula u. 2-4.</td>
</tr>
<tr>
<td width=”382″>Adószám: 23322404-2-42</td>
</tr>
<tr>
<td width=”382″>Cégjegyzék szám: 01-09-183686</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
<table>
<tbody>
<tr>
<td width=”382″><strong>Cser Ablak Kft.</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width=”382″>9600. Sárvár, Rákóczi u. 11.</td>
</tr>
<tr>
<td width=”382″>Adószám: 24743796-2-18</td>
</tr>
<tr>
<td width=”382″>Cégjegyzék szám: 18-09-111922</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
<table>
<tbody>
<tr>
<td width=”382″><strong>Glória Trade Kft.</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width=”382″>1062 Budapest, Bajza utca 47. 5. em. III/a,</td>
</tr>
<tr>
<td width=”382″>Adószám: 24676816-2-42,</td>
</tr>
<tr>
<td width=”382″>Cégjegyzék szám: 01-09-176832</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
<table>
<tbody>
<tr>
<td width=”382″><strong>H.o. Trade Kft.</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width=”382″>2230. Gyömrő, Kassai u. 18/3</td>
</tr>
<tr>
<td width=”382″>Adószám: 23327643-2-13</td>
</tr>
<tr>
<td width=”382″>Cégjegyzék szám: 13-09-146638</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
<table>
<tbody>
<tr>
<td width=”382″><strong>Írisz Nyílászáró Kereskedelmi Kft.</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width=”382″>9700 Szombathely, Széll Kálmán utca 14.</td>
</tr>
<tr>
<td width=”382″>Adószám: 24669999-2-18</td>
</tr>
<tr>
<td width=”382″>Cégjegyzék szám: 18-09-111824</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
<table>
<tbody>
<tr>
<td width=”382″><strong>Jola Abundantia Kft</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width=”382″>5700 Gyula, Dózsa Gy. U. 11/B</td>
</tr>
<tr>
<td width=”382″>Adószám: 25503177-2-04</td>
</tr>
<tr>
<td width=”382″>Cégjegyzék szám: 04-09-013669</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
<table>
<tbody>
<tr>
<td width=”382″><strong>Rapko Door Kft.</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width=”382″>5700 Gyula, Béke Sugár út 8</td>
</tr>
<tr>
<td width=”382″>Adószám: 24691242-2-04</td>
</tr>
<tr>
<td width=”382″>Cégjegyzék szám: 20-09-073776</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
<table>
<tbody>
<tr>
<td width=”382″><strong>Thermo Empire Kft.</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width=”382″>8092 Pátka, Fehérvári út 8.</td>
</tr>
<tr>
<td width=”382″>Adószám:24669827-2-07</td>
</tr>
<tr>
<td width=”382″>Cégjegyzék szám: 07-09-024077</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
<table>
<tbody>
<tr>
<td width=”382″><strong>Old Eye Kft.</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width=”382″>9700 Szombathely, Gagarin utca 14.</td>
</tr>
<tr>
<td width=”382″><strong>Adószám: 25743115-2-18</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width=”382″>Cégjegyzék szám: 18-09-113004</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
<table>
<tbody>
<tr>
<td width=”382″><strong>Jola Ablak Stúdió Kft.</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width=”382″>1132 Budapest, Váci út 64. A.</td>
</tr>
<tr>
<td width=”382″><strong>Adószám: 22708232-2-41</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width=”382″>Cégjegyzék szám: 01-09-939939</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
<table>
<tbody>
<tr>
<td width=”382″><strong>GYULAI KOMLÓ Kft.</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width=”382″>5700 Gyula, Béke sgt. 8</td>
</tr>
<tr>
<td width=”382″><strong>Adószám: 11050786-2-04</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
A JL Ajtógyártó Kft kezelésébe, a weboldalakon keresztül érkezett árajánlatkérések adatait saját maga kezeli, rendszerezi és tárolja, majd a JOLA szaküzleteit üzemeltető cégek számára továbbítja. Ezen cégek adatfeldolgozóként az árajánlatokat megválaszolják, és saját szabályozásuk szerint kezelik.
<strong>Hírlevélküldő rendszer</strong>
SparkPost, Attn: Privacy, 9160 Guilford Road, Columbia, MD 21046, USA
6.3. A JL Ajtógyártó Kft az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.
<h3>7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK</h3>
7.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.
7.2. Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
A Szolgáltató – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: JL Ajtógyártó Kft, 9700 Szombathely, Gagarin u 14.
Ügyfélszolgálat: [email protected]
Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.
7.4. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
7.5. Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
7.6. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
Bíróság előtt érvényesítheti jogait.
7.7. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez az ajánlatkérés során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
&nbsp;
<h3>8. HÍRLEVÉL, SZEMÉLYRE SZABOTT HÍRLEVÉL</h3>
8.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.
8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.
8.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.
8.4. Hírlevél
A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.
Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. A regisztrált felhasználóink a személyes oldalukra belépve is bármikor és ingyenes leiratkozhatnak a hírlevélről: www.jola.hu/hirlevel/profil
<h3>9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK</h3>
9.1. Szolgáltató rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által az ajánlatkérés során megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
9.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
9.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
9.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintettnek a Honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Honlapon biztosított módon.
&nbsp;
2022.05.20.
5700 Gyula, Béke sugárút 8.