Ekumenická kaple

Ekumenická kaple v Bükfürdő byla vysvěcena v roce 2003 a je to jediná kaple v Maďarsku, která není ve vlastnictví církve, ale nadace. Paní László Jezierski, Kati, která kapli nechala postavit, s důvěrou v Boha a pozemské příznivce založila nadaci a zorganizovala na konci 90. let sbírku na stavbu kaple. Po počátečních potížích obětovala pro věc několik svých nemovitostí v Maďarsku a dohlížela na průběh stavby, i když byla vážně nemocná a chodila o holi.
K jejím 80. narozeninám poslal paní stavitelce kostela svůj pozdrav i papež Jan Pavel II.

Őkomenikus Kápolna

Četl jsi to?

Napsugár Play Park

V roce 2010 začalo ve městě mnoho nových developerských projektů s cílem úspěšně překonat stereotyp, že „Bükfürdő jsou jen lázně“. Jedním z nejdůležitějších projektů zaplňujících mezery bylo...

Felsőbüki Nagy (Szapáry) Mansion

Zámek Szapáry s výhledem na řeku Répce – jen patnáct minut chůze od Park Hotel – je jedním z nejlepších příkladů barokní architektury a zachoval si relativně hodně ze svého původního barokního...

Příběhy z minulosti — Koczánův dům

Zapátráním v historii města se ukázalo, že jeho podoba se výrazně neliší od stavebních zvyklostí, které před staletími převládaly v jiných zadunajských oblastech. Osada, která měla stejnou strukturu...

St. Clement Catholic Parish Church and park

V centru města Bük, obklopeném krásně zrekonstruovaným parkem, stojí katolický kostel města, jehož patronem je sv. Kliment, čtvrtá hlava papežství, který byl vysvěcen na biskupa sv. Petr sám. Během...

Botanická stezka na břehu řeky Répce

Naši historičtí předkové se často usazovali v oblastech s bohatými přírodními poklady a mohlo tomu tak být i v případě Büku, který je v raných písemnostech zmiňován jako pouliční vesnice zhruba tři...